*sweetinformation* سلام به همه ی دوستای خوبم ازتون ی خواهش دارم اینكه ی جمله رو توی همه ی لحظه های خوب وخدایی نكرده بد زندگیتون یادتون باشه "این نیز بگذرد" http://sweetinformation.mihanblog.com 2020-06-03T05:04:42+01:00 text/html 2012-08-14T07:28:43+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz المپیك2012 http://sweetinformation.mihanblog.com/post/57 &nbsp;<font size="4">سلام<br><br>برد غرور افرین ورزشكار های خوبمون رو به همه ی ورزش دوستای عزیز</font><font size="4">&nbsp; تبریك میگم.<br><br>و تشكر میكنم از ورزشكار هایی كه باغیرت ایرانی خودشون برای كسب مدال تلاش كردن.<br><br>و میدوارم از ناداوری هایی كه در المپیك2012 شاهدش بودیم دیگه در هیچ مسابقه ی دیگری رخ نده.<br><br><br><br></font><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/06115946785218631563.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/0611" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2012-02-15T02:49:41+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz دكتر شریعتی و عشق http://sweetinformation.mihanblog.com/post/55 <font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" size="5">-عشق در دریا غرق شدن است دوست داشتن در دریا شنا كردن<br><br>-عشق شدید است وخشن وناپایدار.دوستداشتن لطیف است ونرم پایدار<br><br>-عشق همواره با شك الوده است اما دوست داشتن سراسر یقین است<br><br>-عشق بینایی را یگیرد دوست داشتن بینایی میدهد<br><br>-عشق طوفانی وپر تلاطم است دوست داشتن ارام و استوار وسرشار از نجابت<br><br>-خدایا به هر كس كه دوست میداری بیاموز كهعشق از زندگی كردن بهتر است وبه هر كس كه دوست تر میداری بچشان كه دوست داشتن از عشق برتر است<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><br></font> text/html 2012-01-09T14:26:50+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz عكس بچه ی خوشكل http://sweetinformation.mihanblog.com/post/53 <img src="http://sharghi.net/aks7/h15-%281%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>&nbsp;&nbsp; <img src="http://sharghi.net/aks7/h15-%282%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2012-01-02T15:21:14+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz خدایا!! http://sweetinformation.mihanblog.com/post/52 &nbsp;<font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> خدایامن همانیم كه وقت وبی وقت مزاحمت میشود</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">همانی كه وقتی دلش میگیرد وبغضش می تركد می اید سراغت</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">من همانیم كه همیشه دعاهای عجیب وغریب میكند </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وچشم هایش رامی نددو میگوید من این حرف ها سرم نمی شود </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">باید دعایم را مستجاب كنی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">همانی كه گاهی لج میكندوگاهی خودش را برایت لوس میكند</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;همانی كه نمازهایش یكی در میان قضا میشود وكلی روزه نگرفته دارد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">همانی كه گاهی وقت ها پشت سر مردم حرف میزند</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گاهی بدجنس میشود والبته گاهی خوخواه</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حالا یادت امد من كی هستم</span><br></font> text/html 2012-01-01T10:52:05+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz رنگین پوست http://sweetinformation.mihanblog.com/post/51 <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این شعر برگزیده ی سال<span style="font-family: impact;">2005</span>شده توسط یك كودك افریقایی نوشته شده و تحلیل شگفت انگیزی دارد:</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وقتی به دنیا می ایم سیاهم.وقتی بزرگ میشم سیاهم وقتی میرم زیر افتاب سیاهم.وقتی میترسم سیاهم وقتی مریض میشم سیاهم.وقتی میمیرم هنوز سیاهم....</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وتو ادم سفید وقتی به دنیا می ایی صورتی وقتی بزرگ میشی سفیدی وقتی میری زیر افتاب قرمزی وقتی سردت میشه ابی وقتی میترسی زردی وقتی مریض میشی سبزی و وقتی&nbsp; میمیری&nbsp; خاكستری میشی...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اونوقت&nbsp; تو به من میگی رنگین پوست!!! </span><br></font> text/html 2011-12-29T14:37:01+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz ادم http://sweetinformation.mihanblog.com/post/50 &nbsp;<font size="3">نامت چه بود؟&nbsp; ادم<br>فرزند؟&nbsp; من را نه مادری نه پدر. بنویس اول یتیم عالم خلقت<br>محل تولد؟&nbsp; بهشت پاك<br>اینك محل سكونت؟&nbsp; زمین خاك<br>ان چیست بر گرده نهادی؟ امانت است<br>قدت؟&nbsp; روزی چنان بلند كه همسایه خدا . به قدر سایه بختم به روی خاك<br>اعضای خانواده؟ حوای خوب و پاك.قابیل خشمناك.هابیل زیر خاك<br>روز تولدت؟در روز جمعه ای به گمانم روز عشق<br>رنگت؟اینك فقط سیاه ز شرم چنان گناه<br>چشمت؟رنگی به رنگ بارش باران كه ببارد اسمان<br>وزنت؟نه انچنان سبك كه پرم در هوای دوست .نه انچنان وزین كه نشینم براین زمین<br>جنست؟نیمی مرا زخاك نیمی دگر خدا<br>شغلت؟در كار كشت امیدم به روی خاك<br>شاكی تو؟خدا<br>نام وكیل؟ان هم فقط خدا<br>جرمت؟یك سیب از درخت وسوسه<br>تنهاهمین؟همین!<br>حكمت ؟تبعید در زمین<br>همدست در گناه؟حوای اشنا<br>ترسیده ای؟كمی<br>زچه؟كه شوم من اسیر خاك<br>ایا كسی به ملاقاتت امده است؟بلی<br>كه ؟گاهی فقط خدا<br>داری گلایه ای؟دیگر گلایه ای نه...ولی!<br>ولی كه چه؟حكمی چنین ان هم به یك گناه<br>دلتنگ گشتی؟زیاد<br>برای كه؟تنها فقط خدا<br>اورده ای سند؟بلی<br>چه؟دو قطره اشك<br>داری تو ضامنی؟بلی <br>چه كس ؟تنها كسم خداست<br>در اخرین دفاع؟می خوانمش چنان كه اجابت كند دعا<br><br><br>كیوان شاهبداغی&nbsp; شاعر معاصر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیگه خیلی خاطرتون برام عزیز بوده كه این رو براتون نوشتم<br></font> text/html 2011-12-17T13:02:41+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz *** http://sweetinformation.mihanblog.com/post/49 &nbsp;<font size="3">لشكر گوسفندان كه توسط یك شیر اداره میشود میتواند لشكر شیران را كه توسط گوسفندان اداره میشود را شكست دهد(نارسیس)<br><br>هنگامی كه دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود در دیگری به سوی ما باز میشود ولی ما انقدر به در بسته خیره میمانیم كه در باز را نمیبینیم (هلن كلر)<br><br>برای پخته شدن كافیست هنگام عصبی شدن از كوره در نروید<br><br>مشكلی كه با پول حل میشود مشكل نیست هزینه است.<br><br>شاد بودن بزر گترین انتقامیست كه میتوان از زندگی گرفت.<br><br><br></font> text/html 2011-12-13T19:13:50+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz ایامیدانید؟؟؟ http://sweetinformation.mihanblog.com/post/48 <font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1) ایا میدانید شن خیس از شن خشك سبك تر است.<br><br>2)بهترین ساعت خواب از ساعت 10شب تا اذان صبح میباشد.<br><br>3)اقایون روزی40تار موو خانم ها 70تار موی خود را از دست میدهند.<br><br>4)زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز كند.<br><br>5)نعناع سكسكه وتنگی نفس را شفا میدهد .<br><br>6)ایران دومین تولید كننده انجیر جهان است.<br><br>7)قلب میگوها در سر انها قرار دارد.<br><br>8)بلندترین می سردنیا6متر است.<br><br>9)باهوش ترین زن دنیا 5فوق لیسانسدارد وضریب هوشی او200است وبیكار است.<br><br>10)كورش كبیر بر جهان حكومت میكرد به نوعی قدرت جهان در دست ایران بود.<br><br>11)سال 2001در فرانسه سال ایران نام داشت.<br><br>12)خورشید كوچكترین ستاره دنیاست.<br><br>13) اگر به پزشك مراجعه نكنید&nbsp; بیماری شما به تدریج علاج میشودو از عمرتان نمیكاهد.<br><br>14) همه ی جنایتكاران خود را بی گناه میدانند.<br><br>15) پشه 47 دندان دارد<br><br><br></span></font> text/html 2011-11-26T12:35:28+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz ایا میدانید http://sweetinformation.mihanblog.com/post/47 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">&nbsp;1. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">دانید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">فقط یک نفر از یک میلیارد نفر، بیش از 116 سال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">عمر می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman" color=#6666cc>2. آیا می</FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399"><FONT color=#6666cc>‌</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399"><FONT color=#6666cc>دانید </FONT>قلب انسان می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">تواند خون را 10 متر به بیرون پر تاب کند</SPAN></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333">&nbsp;<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">3. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">دانید متداول</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">ترین نام در دنیا، محمد است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">4. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">دانید روز تولد شما حداقل با 9 میلیون نفر دیگر، یکی است.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">5. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">دانید ستاره</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">ی دریایی مغز ندارد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">6. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">دانید انسان</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">های راست دست به طور میانگین 9 سال بیش</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">تر از چپ دست</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">ها عمر می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">کنند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">7. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">دانید لئوناردو داوینچی، قیچی را اختراع کرد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">8. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">دانید انسان نمی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">تواند با حبس کردن نفس، خودکشی کند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">9. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">دانید مورچه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">ها بعد از مرگ بر اثر سم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">پاشی به پهلوی راست می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">افتند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">10. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">دانید گربه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399">‌</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399"><SPAN dir=rtl></SPAN> ماهی بیش از 27000 عضو چشایی دارد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333333"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">11. آیا می</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">دانید صندلی الکتریکی را یک <FONT color=#cc66cc>دندان</FONT></SPAN></FONT><FONT color=#cc66cc><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff">‌</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #cc99ff"><FONT color=#000000><FONT color=#cc66cc>پزشک اختراع</FONT> </FONT>کرد.</SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-11-22T11:45:51+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz چندتا بچه ناز وخوشكل http://sweetinformation.mihanblog.com/post/45 <img src="http://www.bahar-20.com/pichak/albums/userpics/10001/04%7E11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <br><br><img src="http://pix2pix.org/my_unzip/1319834875children_02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://pix2pix.org/my_unzip/1319834875children_11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://pix2pix.org/my_unzip/1319834875children_20.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://pix2pix.org/my_unzip/1319834875children_24.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://pix2pix.org/my_unzip/1319834875children_26.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://pix2pix.org/my_unzip/1319834875children_31.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2011-11-21T11:42:25+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz چندتا عكس عاشقانه http://sweetinformation.mihanblog.com/post/44 <img src="http://bahar-20.com/pic/albums/userpics/1000" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://bahar-20.com/pic/albums/userpics/10001/02%7E0.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><img src="http://bahar-20.com/pic/albums/userpics/10001/normal_01%7E2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://bahar-20.com/pic/albums/userpics/10001/060214_animal_love.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2011-11-20T13:33:01+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz من عاشق بچه ام http://sweetinformation.mihanblog.com/post/43 <P><FONT color=#663300 size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2011/07/aks-haye-montakhab-10-" align=baseline border=0>چندتا عكس خوشگل از كوچولوهای خوشكل</FONT></P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://aftab.ir/photoblog/adv_images/de5c2abb809518f4eca4266c53949ac9.jpg" align=baseline border=0></P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://canopusoheil.persiangig.ir/image/Lovely%20people/Smile.jpg" align=baseline border=0></P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://pix4pix.net/upics/images/12569369046702790622.jpg" align=baseline border=0></P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://pix4pix.net/upics/images/95248359002411893730.jpg" align=baseline border=0></P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://arash98.net/theme/pic/baby-(460x640)-%5BArash98.com%5D.jpg" align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-11-14T14:32:11+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz عموسبزی فروش http://sweetinformation.mihanblog.com/post/42 <P style="TEXT-ALIGN: center">.:: عمو سبزی فروش ترجمه شده به انگلیسی ::.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;Uncle vegetable seller<BR>Oh ye</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">Uncle vegetable seller<BR>Oh ye<BR>Do you have vegetable?<BR>Oh ye<BR>I want a lemon<BR>Oh ye<BR>I want you alone<BR>Oh ye<BR>Uncle vegetable seller<BR>Oh ye<BR>I want a cherry<BR>Oh ye<BR>Your strawberry<BR>Oh ye<BR>Uncle vegetable seller<BR>Oh ye<BR>I want coconate<BR>Oh ye<BR>Can I spank your butt?<BR>Oh ye</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> text/html 2011-11-14T14:03:42+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz واقعانمیدونم باید اسمش رو چی بذارم!! http://sweetinformation.mihanblog.com/post/41 <P><FONT color=#333366 size=3>مرد مسنی به همراه پسر ٢۵ ساله‌اش در قطار نشسته بود. در حالی که</FONT></P> <P><FONT color=#333366 size=3>&nbsp;مسافران</FONT><FONT color=#333366 size=3>&nbsp;در صندلی‌های خود نشسته بودند، قطار شروع به حرکت کرد.<BR><BR>به محض شروع حرکت قطار پسر ٢۵ ساله که کنار پنجره نشسته بود پر از شور و </FONT></P> <P><FONT color=#333366 size=3>هیجان شد. دستش را از پنجره بیرون برد و در حالی که هوای در حال حرکت را با </FONT></P> <P><FONT color=#333366 size=3>لذت لمس می‌کرد فریاد زد: پدر نگاه کن درخت‌ها حرکت می‌کنن. مرد مسن با </FONT></P> <P><FONT color=#333366 size=3>لبخندی هیجان پسرش را تحسین کرد.<BR><BR>کنار مرد جوان، زوج جوانی نشسته بودند که حرف‌های پدر و پسر را می‌شنیدند </FONT></P> <P><FONT color=#333366 size=3>و از </FONT><FONT color=#333366 size=3>پسر جوان که مانند یک کودک ۵ ساله رفتار می‌کرد، متعجب شده بودند.<BR><BR><FONT size=2>ناگهان جوان دوباره با هیجان فریاد زد: پدر نگاه کن دریاچه، حیوانات و ابرها با قطار </FONT></FONT><FONT color=#333366 size=3><FONT size=2>حرکت می‌کنند.<BR></FONT><BR>زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه می‌کردند.<BR><BR>باران شروع شد چند قطره روی دست مرد جوان چکید.<BR><BR>او با لذت آن را لمس کرد و چشم‌هایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن </FONT></P> <P><FONT color=#333366 size=3>باران </FONT><FONT color=#333366 size=3>می‌بارد،‌ آب روی من چکید.<BR><BR>زوج جوان دیگر طاقت نیاورند و از مرد مسن پرسیدند: ‌چرا شما برای مداوای </FONT></P> <P><FONT color=#333366 size=3>پسرتان </FONT><FONT color=#336699><FONT color=#333366 size=3>پزشک مراجعه نمی‌کنید؟</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#330066 size=3>مرد مسن گفت: ما همین الان از بیمارستان بر می‌گردیم. </FONT></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#330066 size=3>امروز پسر من برای اولین </FONT><FONT color=#330066 size=3>بار در زندگی می‌تواند ببیند !!!</FONT></EM></STRONG></P> text/html 2011-11-14T14:00:59+01:00 sweetinformation.mihanblog.com behnaz پیرمرد عاشق http://sweetinformation.mihanblog.com/post/40 <p><font color="#000000" size="3">پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب </font></p> <p><font color="#000000"><font size="3">دید.</font><font size="3">عابرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند.</font></font></p> <p><font color="#000000" size="3">پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند. سپس به او گفتند: «باید ازت </font></p> <p><font color="#000000" size="3">عکسبرداری بشه تا جائی از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشه.»</font></p><font color="#333399" size="3"> <p><font color="#000000">پیرمرد غمگین شد، گفت عجله دارد و نیازی به عکسبرداری نیست.</font></p> <p><font color="#000000">پرستاران از او دلیل عجله اش را پرسیدند.</font></p> <p><font color="#000000">زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم.</font></p> <p><font color="#000000">نمی خواهم دیر شود!</font></p> <p><font color="#000000">پرستاری به او گفت: خودمان به او خبر می دهیم.</font></p> <p><font color="#000000">پیرمرد با اندوه گفت: خیلی متأسفم. او آلزایمر دارد. چیزی را متوجه نخواهد شد! </font></p> <p><font color="#000000">حتی مرا هم نمی شناسد!</font></p> <p><font color="#000000">پرستار با حیرت گفت: وقتی که نمی داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز </font></p> <p><font color="#000000">صبح برای صرف صبحانه پیش او می روید؟</font></p> <p><font color="#000000">پیرمرد با صدایی گرفته ، به آرامی گفت: <em>اما من که می دانم او چه کسی است..</em></font></p></font>